TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG

Liên hệ

Chăm sóc khu vườn mọi lúc bằng việc cài đặt lịch trình tưới cây với có thể bật/tắt hệ thống tưới từ xa bất cứ lúc nào.