Van điện 220VAC – Ống 27

Liên hệ

Van điện là thiết bị được sử dụng trong giải pháp tưới cây tự động của hệ thống nhà thông minh 8i.