AN NINH THÔNG MINH

Liên hệ

Nhận diện người lạ trong phạm vi 5m, phát hiện rung động cửa kính kết hợp cùng camera AI và phát loa báo động khi có đột nhập,… tạo nên một giải pháp an ninh toàn diện.