CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Liên hệ

Điều khiển toàn bộ hệ thống đèn bằng smartphone hoặc giọng nói, cảm biến chiếu sáng khi có người và lên lịch hẹn giờ bật/tắt đèn theo khung giờ cố định.