CỬA CỔNG THÔNG MINH

Liên hệ

Điều khiển cửa cổng dễ dàng bằng công tắc cảm ứng, smartphone và giọng nói, tích hợp điều khiển trực quan thông qua camera cũng như kết hợp cảm biến tự động mở cổng ở khoảng cách cài đặt sẵn.